UdviklingsnetvæRk for par-ejerledere

Få ledelse og privatliv til at gå hånd i hånd

Er I et par, og driver I jeres egen virksomhed?

Kender I til udfordringer med at privatlivet påvirker driften af jeres virksomhed eller omvendt?

Og søger I input og inspiration til at styrke dette forhold endnu mere, så I sammen kan løfte samarbejdet og virksomheden til et højere niveau?

Deltag i vores udviklingsnetværk for ejerledere, der også danner par i det private. I netværket møder I andre par, der er gået all-in med egen virksomhed, og sammen med os konsulenter, får I muligheden for at blive klogere og styrke jeres forhold og virksomhed.

På netværksseancerne arbejder vi med følgende emner:

 • Balancen mellem lederrollen og det private samliv
 • Styrker og svagheder i forhold til at være ledelse og danne par
 • Styring af mål og strategi – hvem bestemmer
 • Hvordan jeres forskelligheder kommer til udtryk i det daglige, og om det påvirker jeres virksomhed (resultater, arbejdsform, medarbejdere m.m.)
 • Hvordan I kan bruge hinandens styrker og løfte hinandens svagheder
 • Hvordan I tackler uenighed – en last eller styrke for jeres virksomhed
 • Hvordan I skaber overensstemmelse i kommunikation og budskaber
 • Hvordan I får skabt den gode virksomhedskultur

Netværket vil bestå af 5-6 par (10-12 deltagere), så der er plads til hvert par og god mulighed for kvalificeret og fortrolig sparring og vidensdeling.

Vi gennemgår de ledelsesaspekter og -udfordringer, der opstår, når men er ejerleder og par, og kommer med redskaber og løsninger til, hvordan I kan styrke jeres samarbejde, samt videreudvikle jeres ledelseskompetencer, så I kan løfte jeres virksomhed til et højere niveau.

Hvorfor deltage i netværket?

Jeres udbytte som deltagere i netværket for par-ejerledere:

 • Stærk ledelses- & parudvikling

 • I bliver skarpere på jeres profil, ledelsesstile, styrker og svagheder, samt hvordan I får det bedste ud af hinanden

 • Et enestående netværk med andre ejerledere, der danner par i det private, og som typisk vil genkende mange af de problemstillinger, I selv står med

 • Fortroligt forum, hvor I kan dele stort som småt fra jeres daglige udfordringer

 • Kompetent sparring til udvikling af jeres virksomhed – både med erfarne konsulenter og med de andre deltagere

 • Enkle og brugbare lederværktøjer, der kan implementeres med det samme.