UdviklingSFORLØB

Effektive forløb for ledere og nøglepersoner

Har I behov for at give organisationen et effektivt skub fremad, så er et udviklingsforløb for ledere og nøglepersoner et rigtig godt bud med stor effekt.

Sammen med dig sammensætter vi det rigtige mix af emner og aktiviteter, så vi sammen når helt i mål.  På figuren kan du se hvordan et udviklingsforløb kan sammensættes.

Vi starter med et opstartsmøde, hvor ambitioner og mål fastlægges. Herefter følger Seminar 1 og 2, som er dagsseminarer. Ofte vil der være strategi og persontyper som emner på de to seminarer.

Alle deltagere får 2 gange Coaching/sparring, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og der bliver fulgt grundigt op på de emnerne fra seminar 1 og 2, herunder hvordan den enkelte leder har implementeret det aftalte.

Seminar 3 og 4 vil ofte have emne som kommunikation, ledelse, forandringsledelse, lederroller og delegering. Seminarerne følges op af en ny runde coaching/sparring for at sikre at vi når helt i mål.

Vi afslutter udviklingsforløbet med en evaluering, som fastlægger hvor godt vi nåede de opstillede mål


Udbytte:

  • Konkrete lederværktøjer som kan anvendes med succes med det samme

  • En professionel sparringspartner med mere end 20 års relevant erfaring med strategi, ledelse og organisationsudvikling, som støtter op om dine aktiviteter gennem en lang periode

  • Viden og metoder der får din virksomhed til at performe optimalt

  • Indsigt i, hvordan du og dine ledere kan medvirke til at hele virksomheden arbejder ambitiøs mod det samme mål

  • En klar og ambitiøs strategi, ledsaget af en fokuseret og enkel handlingsplan

  • Værktøjer til at inspirere og motivere resten af medarbejderne på tværs af virksomheden til at nå mål og opgaver

  • Et fornyet fokus på hele tiden at forbedre din virksomhed, dine ledere og dine teams, så I sammen når dine mål for virksomheden