Type

Ingen mennesker er ens

Ingen mennesker er ens – og det kan man så udvide til at sige, at ingen medarbejdere er ens. Derfor er personlighed og type en vigtig del af en nærværende medarbejderudvikling.
En bevidsthed om de forskellige personlighedstyper giver ikke bare medarbederne en mulighed for at se hinanden – og selv blive set på – på en ny måde; det giver også medarbejderne et ekstra værktøj til forståelse af deres eget personlige fundament.

Vi arbejder oftest med Jungs personlighedstyper, enten JBTAS, JTI eller MBTI, som alle er fantastiske værktøjer til personlig udvikling. Vi har altid fokus på at styrke lederens fundament, hvorfor vi kobler de forskellige typeværktøjer på konkrete temaer. Disse temaer kan f.eks. være:

  • Type og kommunikation
  • Type og motivation
  • Type og konflikt
  • Type og forandring

I forhold til type og forandring har vi udviklet et unikt værktøj, som vi benytter til at hjælpe i forandringsprocesser. Her kobler vi typebegrebet sammen med W. Bridges model for forandringsprocesser. Værktøjet har vist at være yderst hjælpsomt til at bistå med at gennemføre og forstå forandringsprocesser i virksomheden og deres påvirkninger af medarbejdere og roller.

Hvad tænker dine medarbejdere?

Med typologien og Jungs personlighedstyper kan man f.eks. få et nyttigt indblik i de spørgsmål og bekymringer, som optager medarbejderne i virksomheder under forandring. Som mennesker kan vi nemlig opfatte forandringer meget forskelligt:

  • Hvorfor er nogle medarbejdere begejstrede over forandringer, mens andre finder, at det er overvældende og dræner dem for energi?
  • Hvorfor har nogle medarbejdere lyst til at gå i gang med at indføre forandringerne med det samme, mens andre ønsker at reflektere og tænke det igennem først?
  • Hvorfor ønsker nogle medarbejdere at kende detaljerne, de enkelte dele og de påtænkte trin i forandringsprocessen, mens andre blot vil have det store billede og de langsigtede mål?
  • Hvorfor fokuserer nogle medarbejdere på de opgaver, der skal udføres, mens andre fokuserer på virkninger og behov hos de implicerede personer?
  • Hvorfor ønsker nogle medarbejdere planer med tidslinjer, mens andre ønsker fleksibilitet og at have det sjovt?