Teamudvikling

Team -Teamudvikling – Teambuilding – Teamtræning – med nærvær og kant

Teamudvikling har mange navne, men udgangspunktet for enhver form for teamudvikling bør handle om at klæde teamet på og ikke om at klæde teamet af. Omvendt kan det dog ofte betale sig, at I i teamet er indstillet på at udvikle jer sammen. I bør være åbne om styrker og udviklingsområder og åbne for at arbejde med dem. Derfor bør I altid afstemme forventningerne til formål og mål inden I igangsætter teamtræning. Ofte handler det om at styrke jeres teams kultur, identitet, dynamik og samarbejde. Teamudvikling handler om at udvikle færdigheder indenfor problemløsning, effektivitet, indbyrdes kommunikation og tillid og fælles samarbejde.

Populært siges det ofte at ordet TEAM står for:

  • Together
  • Everyone
  • Achieves
  • More

I fællesskab opnår vi mere og det er det teamudvikling handler om – at nyttiggøre ressourcer og forskellighed i teamet bedst muligt for at indfri et fælles mål. Vi har i teamudvikling fokus på trivsel, fælles mål, relationer og resultater.

Vi arbejder med udvikling og træning af lederteams og andre teams, hvor trivsel og resultater i en fælles ramme er bærende faktorer. Derfor indgår spilleregler og profilværktøjer ofte i ydelsen.