Strategiske medarbejdere

Hvad er en strategisk medarbejder?

En strategisk medarbejder er en medarbejder, der kender og forstår virksomhedens målsætninger og kan omsætte dem til resultater i samarbejdet med både andre kollegaer og i kontakten med kunderne. En strategisk medarbejder har evnen til at se og løse de problemstillinger, han eller hun møder i hverdagen, og har både initiativ, evne og lyst til at finde nye løsninger til gavn for virksomheden.

Udbytte af forløbet

  • Tager selv initiativ til at løse opgaver, der harmonerer med virksomhedens strategi
  • Kan finde løsninger, der passer til kundernes behov og forebygger uhensigtsmæssige situationer
  • Træffer selvstændige beslutninger til gavn for kunderne og medvirker til højere kundetilfredshed
  • Indgår i midlertidige netværk og nye relationer på tværs af virksomheden
  • Kommunikerer klart med både kunder og kollegaer og kan håndtere utilfredse kunder
  • Kan spotte kundens behov og omsætte behovene til nye innovative eller forbedrede produkter
  • Kan nedbryde silo-tankegang og effektivt bidrage til en bedre bundlinie

Unikt koncept for udvikling af strategiske medarbejdere

Konsulenthuset Moestrups koncept for uddannelse og udvikling af strategiske medarbejdere er unikt og udviklet med assistance fra Roskilde Universitet (RUC) og Copenhagen Business School (CBS). Konceptet er med succes afprøvet i såvel private som offentlige virksomheder.

Virksomhederne oplever, at medarbejderne løfter sig fra et normalt medarbejderniveau til et fremtidsorienteret, kundeorienteret og innovativt niveau.

For medarbejderne betyder uddannelsen og udviklingen et kompetenceløft. Særligt oplever medarbejderne, at de bliver bedre til at kommunikere, til at skabe relationer, til at finde løsninger og til at sætte sig i kundens sted. Desuden giver uddannelsen og udviklingen medarbejderne et højere engagement, større jobglæde, mindre sygefravær og et bedre selvværd.

For virksomhedens teams er uddannelsen også et stort plus. Uddannelsen indeholder mange muligheder for forbedringer til det enkelte team, baseret på virksomhedens mål og teamets egne ønsker til et fremtidigt samarbejde på tværs af organisationen.

Udviklingen af strategiske medarbejdere giver også gode muligheder for at kombinere dette med innovative elementer, så innovation og forbedringer finder sted overalt i din virksomhed.
Vi tilpasser naturligvis konceptet til den enkelte virksomheds behov og strategi, og vi kommer gerne og fortæller om vores erfaringer.