Situationsbestemt TEAMledelse

Få konkurrencemæssige fordele

Skab produktive teams i din virksomhed!

Er teams en væsentlig del af jeres virksomheds arbejdsform, er det altafgørende, at teamet fungerer for at skabe gode resultater og succes for virksomheden.

Mange virksomheder ikke håndteret deres teams godt nok, så det ender med, at de ikke får løst opgaverne optimalt og heller ikke når målene.

Årsagen til dette kan blandt andet være:

  • Manglende klart billede af det fælles mål og opgave
  • Ønsker at få genopfrisket din viden og værktøjer omkring ledelsesstile og matchende medarbejderudviklingsniveauer.
  • Ineffektiv ledelse


Hvad er Situationsbestemt Teamledelse?

 

Situationsbestemt Teamledelse er et færdighedsbaseret, praktisk-orienteret program.

Det er designet til at hjælpe teamledere med den proces, de værktøjer og ledelsesmæssige færdigheder de har behov for, til at selvstændiggøre teammedlemmerne, øge produktiviteten og indsatsen.

Tilgangen er baseret på dybdegående forskning af, hvordan gode teams arbejder. Den tager sit udgangspunkt i, at teams og teammedlemmer har forskellige udgangspunkter, og kræver forskellige ledelsesstile for at skabe den bedste gruppedynamik.

Hvorfor deltage i denne workshop?

Højtydende teams giver jeres virksomhed mulighed for at udnytte team- medlemmers mange færdigheder, styrker og erfaringer til at løse virksomhedens komplekse udfordringer, udføre opgaver hurtigere, optimere beslutningstagning, forbedre kreativiteten og producere bedre resultater. 

Hvis et team fungerer optimalt, så øger det også kreativiteten og innovative idéer, hvilket kan give jeres virksomhed konkurrencemæssige fordele. 

Dit udbytte af workshoppen:

  • Værktøjer til at inspirere og motivere teammedlemmerne  til at nå virksomhedens mål og opgaver. 

  • Indsigt i egen ledelsesstil og  i dit udviklingspotentiale som teamleder.

  • Viden og metoder til at få dine teammedlemmer til at samarbejde og performe optimalt.  

  • Træning i effektiv kommunikation med det formål at udvikle teammedlemmernes kompetencer, selvtillid og motivation – og dermed skabe bedre resultater. 

  • Indsigt i, hvordan du som  teamleder opnår kontinuerlig høj performance i dine teams.