Situationsbestemt ledelse SLII

Genopfriskning

Få genopfrisket dine ledelsesværktøjer

 

Har du tidligere deltaget på Situationsbestemt Ledelse SLII – Experience, og oplever du udfordringer ved at implementere det i praksis eller er du ikke rigtig kommet i gang? Så deltag i workshoppen for at genopfriske Situationsbestemt Ledelse SLII – Experience.

Hvad indebærer workshoppen? 

På workshoppen tager vi udgangspunkt i din nuværende situation og udfordringer, hvad enten du har brugt ledelsesværktøjet i praksis eller ikke rigtig har fundet tid eller mulighed for at arbejde med det.

Du får genopfrisket ledelsesstile, hvorledes disse matcher dine medarbejderes udviklingsniveauer. Med udgangspunkt i din og andre deltageres situation, samt igennem videomateriale og øvelser drøfter vi løsningsforslag og handlingsmuligheder for, hvordan du får tilpasset din ledelsesstil til dine medarbejdere. 

Du får viden og konkret træning i at kommunikere bedre til forskellige medarbejderudviklingsniveauer, så du kan blive mere sikker i din ledelse.

Workshoppen er til dig, der:

  • Er leder, ny som erfaren, og som har deltaget i Situationsbestemt Ledelse SLII – Experience.
  • Ønsker at videreudvikle din kompetencer inden for Situationsbestemt Ledelse i samarbejde med andre ledere.
  • Ønsker at få genopfrisket din viden og værktøjer omkring ledelsesstile og matchende medarbejderudviklingsniveauer.
  • Vil skabe et bedre samarbejde og kommunikation med dine medarbejdere med henblik på at opnå resultater.

Kurset er praktisk orienteret, så du kan gå direkte fra kurset til din arbejdsplads og omsætte din viden til resultatskabende handling. 

Kurset afholdes som lukket kursus med inviterede deltagere.

Dit udbytte af workshoppen:

  • Konkrete værktøjer til at inspirere og motivere medarbejderne til at nå virksomhedens mål.

  • Indsigt i din egen ledelsesstil og i dit udviklingspotentiale som leder.

  • Viden og metoder til at få dine medarbejdere til at performe optimalt.

  • Træning i effektiv kommunikation via hands-on, praktiske øvelser med det formål at udvikle dine medarbejderes kompetencer, selvtillid og motivation.

  • Indsigt i, hvordan du som  leder kan medvirke til, at hele virksomheden arbejder ambitiøst og bevidst mod de samme mål.