Situationsbestemt ledelse

Lær at lede Danmarks bedste medarbejdere!

Vil du skabe flere gode resultater sammen med dine medarbejdere og vide, hvordan din ledelsesstil er afgørende for at nå jeres mål?
Få en invitation til Situationsbestemt Ledelse® II og lær et enkelt og gennemprøvet ledelsesværktøj, der gør dig i stand til at tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder, når I sammen skal nå fælles mål. Du bliver i stand til at kunne skabe endnu flere resultater ved at bygge bro mellem den daglige personaleledelse, de forretningsmæssige udfordringer og mål for din virksomhed.

Situationsbestemt Ledelse® II (SLII®) er verdens bedste ledelseskoncept, som tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige, og menneskers udgangspunkt for at kunne løse en konkret opgave er forskellig. Med SLII® får du et fælles sprog med dine medarbejdere og ledere, så du kan bruge den ledelsesstil, der er mest effektiv i situationen.

De fire ledelsesstile

Værktøjet Situationsbestemt Ledelse (SL), verdens mest brugte ledelsesværktøj, er oprindeligt udviklet af Hersey og Blanchard i slutningen af 1960’erne. Værktøjet er fornyligt.

Tanken er, at hver af de fire ledelsesstile passer på en medarbejders udviklingsniveau i forhold til en given opgave, hvor medarbejderens udviklingsniveau er defineret ud fra den enkeltes medarbejders niveau i forhold til kompetence og engagement. Medarbejderens udviklingsniveau skifter derfor, alt efter hvilken opgave medarbejderen sidder med, og det er derfor uafhængigt af medarbejderens anciennitet.

Med fire udviklingsniveauer giver SL lederen mulighed for at matche hver af disse niveauer med en af de fire forskellige ledelsesstile. Ledelsesstilene i Situationsbestemt Ledelse veksler mellem: instruerende, coachende, støttende og delegerende. Jo bedre lederen er til at matche udviklingsniveauet, jo højere jobtilfredshed vil medarbejderen opleve.

Når man som leder er blevet god til at veksle mellem de fire ledelsesstile, afhængigt af hvilken arbejdsopgave de enkelte medarbejder befinder sig med i den givne situation, vil medarbejderne opleve, at de har de mest optimale arbejdsbetingelser, og de positive resultater vil følge med.

Værdien ved at anvende Situationsbestemt Ledelse som leder

Der er stor værdi at hente ved at implementere Situationsbestemt Ledelse for dig som leder, for medarbejderne og i sidste ende også for virksomhedens bundlinje.

Med SLII kandu blandt andet opnå:

  • et fælles sprog i virksomheden for både ledere og medarbejdere
  • bedre opnåelse af strategiske mål
  • synlig arbejdsglæde
  • god understøttelse af virksomhedens forretning
  • udvikling for virksomhedens ledere
  • bedre samarbejde på tværs i virksomheden/organisationen
  • bedre og mere effektiv kommunikation
  • mindsket personaleomsætning
  • effektiv håndtering af arbejdsopgaverne
  • optimeret samarbejde mellem ledere og medarbejdere