Samarbejde og tillid

Skab resultater og succes med bedre samarbejde

Skru op for tillid og samarbejde i hele virksomheden

Hvordan kan tilliden i din virksomhed øges, så samarbejdet bliver endnu bedre?

I Danmark har vi generelt et højt niveau af tillid, og netop tillid er forudsætningen for at opnå mål sammen med medarbejderne. En styrkelse af tilliden blandt medarbejdere og ledelse vil kunne ses på bundlinjen.

Workshoppen ”Samarbejde & Tillid” er for alle i jeres virksomhed og er designet til at øge tillid og få et endnu bedre samarbejde. Workshoppen er i øjenhøjde med alle deltagere, og derfor får alle et godt udbytte, hvor fokus og indstilling på det gode samarbejde er skærpet.

Der er naturligt nogle elementer, når vi snakker tillid, som der kan skrues op eller ned for alt efter behov – også kaldet ”stilleskruer”.

Tillid er ikke noget man kan pålægge andre at have til én. Det vigtigste, som ledelse og medarbejdere kan gøre for at skabe tillid hos hinanden, er at optræde troværdigt. Ledelse og medarbejdere må derfor hele tiden arbejde med at opbygge deres troværdighed for at opbygge tillid og dermed forbedre det daglige samarbejde.

Elementer som kan medvirke til at opbygge tillid og troværdighed:

  • Udvise gode hensigter og handle på det
  • Vise at man ved, hvad man taler om
  • Ikke have skjulte dagsordener og mene og gøre, hvad man siger
  • Hjælpe hinanden med at opbygge kompetencer og dele viden

Hvorfor deltage i denne workshop?

Når medarbejdere og ledere formår at snakke om og arbejde på, hvordan tilliden til hinanden kan forbedres, bliver det muligt at opnå høj kreativitet og at producere bedre resultater i virksomheden.

Det vil igen medvirke til at kunne opnå et stærkt arbejdsmiljø, samarbejde på tværs af alle afdelinger, fastholdelse af gode medarbejdere og dermed også en bedre bundlinje.

Dit udbytte af workshoppen:

  • Værktøjer som inspirerer og motiverer medarbejdere og ledere til at øge tilliden og samarbejdet, som fører til opnåelse af positive resultater for virksomheden.

  • Indsigt i eget bidrag i forhold til tillid og troværdighed på alle niveauer i virksomheden.

  • Styrkelse af et optimalt samarbejde på tværs af afdelinger i virksomheden.

  • Træning i effektiv og målrettet kommunikation med det formål at udvikle medarbejdere og lederes måde at samarbejde på i det daglige – og dermed skabe bedre resultater.

  • Indsigt i, hvor lidt der skal til for at ændre til positive resultater.