Reference

Roskilde Kommune

Tonen har ændret sig, efter at 130 ansatte på Materiel-gården i Roskilde Kommune har været gennem et forløb med Anders Moestrup. Målet er at forbedre sammen-hængskraften i organisationen og skærpe kommuni-kationen internt og i forhold til borgerne.

Materielgården i Roskilde er hele tiden i skarp konkurrence med private virksomheder om opgaver i kommunen, og gennem de sidste 10-12 år har afdelingen arbejdet på at blive så effektiv som muligt. Men samarbejdet i afdelingen kunne godt optimeres, blandt andet ved at få en bedre kommunikation både internt i den ret spredte organisation, men også over for borgerne. Og her kort efter et kursusforløb med Anders Moestrup kan driftschef Carsten Leth se forbedringer i den 130 mand store organisation.

“Man kan aldrig regne med revolutioner på baggrund af et kursus, men i ledelsen har vi netop talt om, at vi allerede flere steder i organisationen har set eksempler på forandringer, som helt sikkert skyldes kurset. Blandt andet har vi oplevet, at vores medarbejdere med en humoristisk tilgang til det lærte på kurset møder hinanden på en lidt anden måde end tidligere. Jeg er positivt overrasket over at se effekter på så kort tid”, siger Carsten Leth.

Når budskabet fra kurset er blevet så fint modtaget i organisationen, hænger det ifølge driftschefen også sammen med, at både Anders Moestrup og hans konsulenter har udvist både pædagogisk indsigt og overblik til at nå ud i alle “hjørner” af arbejdspladsen:

“Jeg har selv undervist en del, og jeg må sige, jeg er imponeret over deres praksisnære måde at undervise på. De er i undervisningssituationen på niveau med de mennesker, de underviser – høj som lav – og det er alfa og omega for at få succes”.

Carsten Leths fornemmelse for et meget vellykket forløb underbygges af den evaluering, der har været på et tidligere gennemført seminar, som Anders Moestrup har holdt for driftschefen, hans ledelse og de administrative medarbejdere:

“Det er sjældent man får udelukkende positive tilbagemeldinger på et kursus, men det fik vi her. Der var 100 procents tilfredshed – tilbagemeldingen var entydig. Det var en af grundene til, at vi efterfølgende også bad Moestrup om at stå for dette kursusforløb”, forklarer Carsten Leth.

Carsten Leth
Driftschef Materielgården, Roskilde kommune