Reference

Professor Bjarne Wahlgren

Anders Moestrup har styr på de mennesker, han arbejder med

Professor Bjarne Wahlgren betragter uddannelsen af 400 medarbejdere hos NKT som et “rigtig godt projekt”.

Efteruddannelsen af 400 medarbejdere hos NKT Cables har samlet set været et af de største i landet, og flere forskere har derfor fulgt projektet tæt. Blandt andre professor Bjarne Wahlgren, der er direktør for Nationalt Center for Kompetenceudvikling under Aarhus Universitet, og som beskæftiger sig med voksen- og efteruddannelse.

Som medlem af styregruppen bag projektet “Den strategiske medarbejder” har han fulgt processen hos NKT Cables tæt, og han har givet sparring til projektlederne undervejs:

“Det er et rigtig godt projekt, der er landet, fordi det er lykkedes at bruge nogle bestemte modeller i undervisningen. Jeg kan konstatere, at den samlede indsats har været en succes”.

Det er konsulent Anders Moestrup, der har stået for undervisningen:

“Jeg har ikke fulgt undervisningen direkte, men det er mit klare indtryk, at den har været tilrettelagt på en meget dynamisk og deltagerrelevant måde. Det er lykkedes at samle mange af de problemer op, som altid vil komme undervejs. Man skal huske, at der er kommet en finanskrise i løbet af uddannelses-forløbet, og det har påvirket både NKT og deltagerne. Som jeg ser det, er det lykkedes at få tilrettet projektet efter de krav, der er opstået undervejs”, forklarer Bjarne Wahlgren.

Han beskriver Anders Moestrup som lydhør over for de tilbagemeldinger og de råd, der er kommet fra styregruppen:

“Det har bestemt været positivt at arbejde sammen med ham. Jeg ser Anders som en lydhør og kompetent planlægger, der har styr på de mennesker, han arbejder med. Det er bestemt mit indtryk, at han bidraget til at give projektet succes”.

Bjarne Walhgren
Professor