Reference

Oticon

Moestrup hjælper Oticon A/S med at indføre medstyrende teams i produktionen. Ledelsen kan mærke, at den enkelte medarbejder er begyndt at tage et større ansvar for sin egen indsats.

Høreapparatfirmaet Oticon A/S er i gang med at indføre medstyrende teams i dele af produktionen, og der venter fortsat en del arbejde, inden teamet er helt medstyrende. Men indsatsen kan allerede mærkes. De ansatte har fået større arbejdsglæde, og virksomheden har fået et mere effektivt produktionsapparat.Til at styre processen frem mod de medstyrende enheder har produktionschef Steen Eriksen allieret sig med konsulentfirmaet Moestrup:

“Det har været helt afgørende for os at arbejde sammen med konsulenter med forståelse for produktionsvirksomheder og som ved, hvordan vores hverdag ser ud. Konsulenterne har forståelse for, at der skal køre en produktion ved siden af”, siger Steen Eriksen om samarbejdet med Moestrup.

I alt er omkring 100 medarbejdere med i processen, operatører og værkførere. Ideen er, at enhederne i produktionen skal blive selvkørende, så værkførerne kan tage sig mere af udviklings-opgaver i stedet for specifikke driftsopgaver i den daglige drift.

Som eksempel nævner produktionschefen den helt almindelige hverdagssituation, at en medarbejder har brug for en fridag eller for at holde tidligt fri:

”Det er noget, teamet lige så godt kan tage sig af. Det skal de lære selv at klare, uden at en værkfører skal ind over sagen. Værkføreren skal bare orienteres”.

Større ekspertise

Steen Eriksen kan allerede på nuværende tidspunkt se resultater af indsatsen:

“Vi får nogle dygtige og super motiverede medarbejder, der tager ansvar for deres egen dagligdag, men som også får større indflydelse på tingene”.

Samtidig er der sket en ny organisering af arbejdet i produktionen, så den enkelte medarbejdere har en mere struktureret arbejdsgang end tidligere, og dermed bliver bedre og hurtigere til de opgaver, han tager sig af. Det giver hver medarbejder en større ekspertise, og det har givet en effekt:

“Vi er begyndt at lave nogle gode resultater. Produktiviteten er steget, og vi leverer til tiden”, forklarer Steen Eriksen.

Nu skal resten af de omkring 100 medarbejder gennem et forløb, som Moestrup har fået ansvaret for:

“De har nogle gode værktøjer til at drive sådan en proces fremad, som samtidig udvikler medarbejderen. Herudover betyder det rigtig meget, at konsulenterne går til opgaven uden, at det bliver for højtravende eller for teoretisk. Det fungerer godt, fordi alle kan være med”, siger Steen Eriksen.

Steen Eriksen
Produktionschef, Oticon A/S