Reference

NKT, HR-chef

For de fleste arbejdspladser er det en udfordring at stå over for opgaver, som de ikke tidligere har løst. Hos NKT Cables er alle 400 medarbejdere blevet uddannet i at angribe nye udfordringer.

Selv de dygtigste medarbejdere kan komme til kort, når de står over for problemer, som de ikke er vant til. Men opgaven bliver noget lettere at komme i gang med, når man er trænet i at tackle nye udfordringer, og det er en færdighed, som NKT Cables 400 medarbejdere har oparbejdet i et at landets hidtil største samlede uddannelsesforløb.

NKT Cables hyrede konsulent Anders Moestrup til at sætte et team af konsulenter og stå for den omfattende uddannelse, og efter det toårige forløb kan HR-chef Bent C. Jensen fra NKT Cables konstatere, at de ansatte i dag har en lang række nye værktøjer til at gå ind i problemløsninger og innovative forløb. Populært sagt er medarbejderne blevet bedre til at omsætte deres viden til handling: “Mange virksomheder arbejder med løbende forbedringer af de forskellige processer inden for salg og produktion. Men vi har en helt anden situation, hvis det handler om innovation.

Når virksomheder sætter nye ting i gang for at finde løsninger til kunderne, er der ofte brug for en del analyse og kreative løsninger på nogle problemstillinger, og vores medarbejdere er blevet bedre rustet til at finde løsninger.

“Der foregår en transformation, når man rent faktisk bruger de ting, man har lært”, forklarer Bent C. Jensen.

Han tillægger Anders Moestrup og hans undervisning en stor del af æren for, at de 400 medarbejdere ikke alene har fået nye kompetencer men rent faktisk også bruger deres viden:

“Anders Moestrup er rigtig god til at lære medarbejderne at kende. Det er lige før, han og konsulenterne kender vores medarbejdere bedre, end vi selv gør, og han vælger hele tiden de konsulenter, der er brug for til den enkelte opgave. Som underviser fylder han godt i lokalet. Man kan godt mærke, han har en fortid i militæret, men samtidig har han en stor empati over for deltagerne. Han ved, hvem der skal stryges lidt med hårene, og hvem, der skal have en mere håndfast undervisning”, siger HR-chefen for NKT Cables.

Bent Jensen
HR-chef, NKT Cables