Reference

NKT, Adm. direktør

Det koster mange penge, hver gang maskinerne hos NKT Cables i Asnæs må holde pause. Uddannelsen af medar-bejderne har medført færre stop i produktionen, og de ansatte er mere tilfredse med deres job.

I den seneste opgørelse fra den internationale virksomhed Great Place to Work er NKT Cables kravlet en del op ad listen, så koncernen nu ligger meget tæt på top 15 i Danmark lige under virksomheder som Novo og Microsoft. NKT’s administrerende direktør Peter Hem er ikke i tvivl om, at den øgede tilfredshed blandt medarbejderne er resultatet af et toårigt uddannelses-projekt for alle 400 ansatte, som koncernen har gennemført. Samtidig kan han konstatere, at det omfattende projekt også kan mærkes i det daglige arbejde, hvor produktionen kører mere glidende end tidligere, så virksomheden slipper for mange kostbare stop i maskinparken: De ansatte er blevet bedre til at finde løsninger.Det er Anders Moestrup fra konsulenthuset Moestrup, der har stået for den omfattende efteruddannelse af de 400 danske medarbejdere i det EU-støttede projekt. Og Peter Hem giver konsulenten en stor del i æren af de konkrete fremskridt, koncernen oplever i organisationen:

“Formålet har været at gøre alle medarbejdere bedre til at udføre deres arbejde og til at samarbejde blandt andet ved at give dem større kendskab til virksomheden. Og det har vi nået. Vi oplever, at rigtigt mange af vores ansatte har fået en helt ny interesse for deres arbejdsplads og er begyndt at tage mere ansvar”, siger Peter Hem.

Han mener, at en af forklaringen succesen skal findes i den måde, Anders Moestrup kommunikerer med både gruppen og den enkelte medarbejder:

“Det kan være svært for konsulenter at engagere sig i så mange forskellige medarbejdere, men det er lykkedes for Anders. Han har været utrolig god til at vise interesse for den enkelte. I så langt et projekt som vores er det vigtigt, at konsulenten kan lytte, og det er Anders god til. Han har en særlig evne til at kommunikere på et niveau, der kan samle og fastholde mange forskellige typer medarbejdere”.

Den administrerende direktør fremhæver desuden Anders Moestrups evne til at favne hele organisationen – også når motivationen begynder at dale blandt nogle kursusdeltagere:

“Det er utrolig svært at ændre vaner og måder at tænke på og arbejde på. Det kræver en gigantisk og meget vedholdende indsats at arbejde med så stor en organisation, og konsulenten skal turde fat i problemet, hvis processen for nogle medarbejdere går i stå. Her har Anders været god til at hurtigt at tage fat for at få rettet op”.

Peter Hem
Adm. direktør, NKT Cables