Reference

Michael Lundbech A/S

Anders Moestrup har været coach og sparringspartner for ledelsen, holdt seminar med medarbejderne og stået for teambuilding i bestyrelsen. Resultatet er, at alle i Michael Lundbech A/S kender virksomhedens strategi og arbejder i samme retning.

”Vores medarbejdere ved nu, hvor vi vil hen med virksomheden, og de er motiverede til at komme derhen. Og som leder har jeg fået et meget større indblik i, hvad de ansatte står for. Vi er klar til at gennemføre vores målsætninger”.

Sådan sammenfatter direktør Michael Lundbech forløbet Vækst via ledelse, som hans virksomhed – værktøjsfabrikken Michael Lundbech A/S i Ringsted – har været igennem under ledelse af Konsulenthuset Moestrup.

Det samlede forløb har omfattet en proces, hvor virksomheden er nået frem til en målsætning og en strategi for, hvordan ledelse, bestyrelse og medarbejdere i fællesskab skal nå målene. Og Michael Lundbech er overbevist om, at alle har rykket sig markant i mødet med Anders Moestrup – ikke mindst indehaveren selv, der sammen med produktionschefen udgør den daglige ledelse:

”Jeg er blevet skarpere på at sætte mål og nå dem”, fortæller Michael Lundbech.

For at forankre strategi og mål på alle niveauer og for at sikre direktøren optimal sparring har også virksomhedens bestyrelse været på ’skolebænken’. Anders Moestrup har stået for øvelser og teambuilding, der skal sikre fælles forståelse og retning også i bestyrelsen.

Respekt og troværdighed

Ud over at have anvendt Moestrup til strategi-arbejdet har Michael Lundbech også brugt Anders Moestrup til et medarbejderseminar om motivation og intern kommunikation i virksomheden.

”Det har givet os alle sammen en forståelse af, at vi nedsætter risikoen for fejl, når vi kommunikerer klart”, siger direktøren.

Han vurderer, at alle i virksomheden gennem seminaret har fået ny indsigt i deres egen personlighed og dermed har været gennem en personlig udvikling, hvor det er blevet tydeligt, hvordan den enkelte medarbejder virker og reagerer på kollegaerne og omgivelserne.

Samlet har vi været igennem nogle forløb, der var rigtig godt gennemtænkt og hang fint sammen. Anders Moestrup har en personlighed, der kan stille op over for en flok faglærte. De har respekt for ham, fordi han udstråler troværdighed.