Reference

Mejlshede Gruppen

Ledelsen og de 50 ansatte er kommet tættere på hinanden i låsevirksomheden Mejlshede Gruppen efter en proces med Konsulenthuset Moestrup. Blandt andet er der indført faste personalemøder, og MU-samtalerne er sat i system.

Det har sat markante spor, at låsevirksomheden Mejlshede Gruppen har været igennem forløbet Vækst via ledelse med Konsulenthuset Moestrup. Ledelsen har fået en bedre dialog med de ansatte, sammenholdet og tonen er blevet bedre – virksomheden har simpelthen fået gladere medarbejdere, forklarer Gert Mejlshede, der udgør den daglige ledelse i familiefirmaet sammen med broderen, Ole.

”Det helt afgørende er, at vores medarbejdere er langt mere tilfredse med at være hos os, og det er jo ikke ligefrem noget, der virker negativt, når vi skal måle effektiviteten. Mejlshede Gruppen er blevet et bedre sted at arbejde”, forklarer direktøren.

Væsentlig bedre kommunikation

Samarbejdet med Konsulenthuset Moestrup har kørt ad to forskudte spor: Direktør Anders Moestrup har stået for et seminar om strategiudvikling med ledelsen, mens konsulent Evan Wedell Petersen har forklaret strategien til de ansatte og fået deres input til den videre proces. Resultatet er blevet, at strategien er indarbejdet på mange niveauer i organisationen:

”Vores strategi er i dag en naturlig del af hverdagen på arbejdspladsen. Vi er meget bevidste om at, vi i ledelsen skal være bedre til at informere medarbejderne og inddrage dem. Vi har opslag i frokoststuen, der fortæller om vores mål og strategi, og vi har indført noget så basalt som et personalemøde hver måned. Vi har også fået hjælp til at strukturere MU-samtalerne, så både ledelse og medarbejdere får mere ud af dem. Kommunikationen fra ledelse til medarbejdere er blevet bedre, og det har en klar effekt på de ansattes tilfredshed og motivation”, fortæller Gert Mejlshede.

Stof til eftertanke

Han understreger samtidig, at også de ansattes indbyrdes forhold er blevet bedre under forløbet med konsulenthuset. Allerede inden strategiprocessen havde Mejlshede Gruppen et samarbejde med Moestrup. Dengang var målet at få justeret montørernes kommunikation med kunderne, og under strategifasen blev fokus så rykket over på tonen og forholdet mellem kollegaerne på arbejdspladsen.

”Medarbejderne har fået indblik i, hvordan de reagerer på forskellige persontyper blandt kollegaerne, og det har helt sikkert givet en del stof til eftertanke. Måden vi er sammen på i firmaet er en af vores værdier”, forklarer Gert Mejlshede.

”Vi har fået en rigtig god sparring på alle niveauer. Anders har givet min bror og jeg det modspil, vi godt kan savne i hverdagen. Evan har haft en rigtig godt forhold til montørerne – han taler deres sprog. De har følt sig meget trygge ved samarbejdet”.