Reference

En fantastisk holdspiller, der får alle til at præstere

Anders Moestrup har en særlig evne til at lytte og stille de rigtige spørgsmål, fortæller Dronningens Ceremonimester, Oberst Kim Kristensen.

Dronningens Ceremonimester, Oberst Kim Kristensen, har flere gange i løbet af sin militære karriere arbejdet sammen med Anders Moestrup. Han vurderer, at den tidligere kollega både professionelt og som person har nogle særlige evner, der har dannet grundlag for en stribe resultater omkring samarbejde og ledelse.

“For det første er Anders som person åben og imødekommende, og han kommer altid med en meget positiv indstilling. Han er typen, der søger en løsning for hele holdet, og på den måde er han en fantastisk holdspiller, der kan få alle på holdet til at præstere. Men man skal ikke tage fejl: Han kan hurtigt tage chefansvaret, når det er det, der er brug for”, forklarer Kim Kristensen, der selv tidligere er blevet hædret som Årets Leder af Ledernes Hovedorganisation.

Kim Kristensen skulle ellers have tiltrådt stillingen som øverste chef for Den Kongelige Livgarde. Han blev imidlertid tilbudt stillingen som Ceremonimester for Hendes Majestæt Dronningen.

Han og Anders Moestrup arbejdede første gang sammen i Den Kongelige Livgarde i perioden fra 1992 til 2000, ligesom de to officerer begge sad i den arbejdsgruppe, der omkring 2004 havde til opgave at modernisere Livgarden. Siden valgte Anders

Moestrup en civil karriere inden for teambuilding og uddannelse af ledere, mens Kim Kristensen fortsatte i forsvaret, hvor indsatsen for nylig blev kronet med til Ceremonimester for Dronningen.

Kim Kristensen fremhæver hos sin tidligere kollega, at han har en helt særlig evne til at kommunikere med sine omgivelser. Det handler om at lytte og at tale – og ikke mindst om at tie og tænke – på de rette tidspunkter:

“Anders er ikke typen, der siger noget hele tiden. Han lytter – og stiller spørgsmål. Det kan godt være, andre indtager scenen mere bastant, men når vi efterfølgende har vurderet, hvordan vi nåede frem til nogle gode resultater, har vi ofte erkendt, at det nok var på grund af de spørgsmål, Anders stillede. Og så er han engageret. Han er ildsprudlende, når han bliver grebet af et projekt”, fortæller Kim Kristensen.

Kim Kristensen lægger også vægt på, at Anders Moestrup er utrolig loyal over for sin opgave og de mennesker, han arbejder sammen med – uden på nogen måde at gå på køb med sine egne holdninger.

“Anders har temperament – på den gode måde – og han har sine egne klare holdninger til tingene. Det kommer blandt andet til udtryk, hvis noget er unfair eller uretfærdigt.  Han er loyal på den måde, at man altid kan være sikker på, at han arbejder i den retning, vi er blevet enige om. Han er til at stole på. Han er simpelthen et ordentligt menneske”, lyder skudsmålet fra Dronningens Ceremonimester.