Reference

CBS

Lektor og ph.d. Henrik Herlau fra CBS har siddet i den styregruppe, der har fulgt NKT’s store uddannelsesprojekt “Den strategiske medarbejder”. Han mener, at processen har været en succes.

Med en fortid som både håndværker og teknikumingeniør kalder lektor ph.d. Henrik Herlau sig selv den praktiske hund i den styregruppe, der har fulgt NKT’s omfattende projekt “Den strategiske medarbejder”.

Når koncernens fællestillidsmand og HR chefen er enige om, at uddannelsen har fungeret, er det i sig selv en stærk indikation på, at det store projekt er lykkedes, mener Henrik Herlau.

Han og den øvrige del af styregruppen har været sparringspartnere for underviserne fra Moestrup & Partnere, men har ikke været direkte involveret i undervisningen og evalueringen. Derfor tør Henrik Herlau ikke komme med et bud på effekten af efteruddannelsen. Han er til gengæld ikke i tvivl om, at processen har fungeret:

“Jeg har undervejs talt med Moestrup-folkene om deres metoder, og jeg har en stærk formodning om, at det har fungeret. Normalt vil vores undervisere blive slidt op af så langt et forløb, men det er ikke sket for Anders Moestrup og hans kollegaer. De er stillet med et stærkt hold, der har kørt hele vejen igennem, og underviserne supplerer hinanden godt.

Man når altid de største resultater, når man kan stille med forskellige typer af undervisere. Jeg kan konstatere, at den samlede indsats tilsyneladende har været en succes”, siger Henrik Herlau.

Han finder NKT’s projekt spændende, fordi det spænder over alle 400 medarbejdere fra top til bund i organisationen, og med sit kendskab til Anders Moestrups rolle i projektet samt samtaler med konsulenten konkluderer CBS-lektoren:

“Han har kørt et godt projekt, og det er lykkedes. Anderledes kan man ikke tolke det. Både tillidsrepræsentanten og HR-chefen har været rigtigt tilfredse. Der har været et stort commitment i organisationen, og det er lykkedes at holde alle medarbejdere inde i projektet”.

Henrik Herlau mener, at Anders Moestrups uddannelses-koncept især egner sig til produktionsvirksomheder, fordi der er nogle klare kommandoveje, som fint spiller sammen med de modeller om forandring, som Anders Moestrup arbejder efter.

Henrik Herlau
Lektor ph.d