Effekten af lederuddannelsen
slår igennem på nøgletallene

Et forløb med Konsulenthuset Moestrup har givet lederne hos HARIBO Lakrids A/S større tillid til hinanden og en klar forståelse af, at den enkeltes indsats er en betingelse for fælles succes. HR-chef Lars-Henrik Thorshauge er ikke i tvivl om, at den nye team spirit vil slå igennem på bundlinjen.

Ingen organisation er stærkere end det svageste led.
Det er en afgørende erkendelse, ledergruppen hos HARIBO Lakrids A/S er nået frem til efter et længerevarende forløb med Konsulenthuset Moestrup. De 24 ledere har fået en bevidsthed om, at de er en del af en værdikæde, hvor alle er afhængige af hinanden, hvis de skal nå en fælles succes, fortæller HR-chef Lars-Henrik Thorshauge. Den enkelte leder har i dag en forståelse af, at flere led i produktionen bliver ramt, hvis hans afdeling ikke leverer til tiden og i rette kvalitet. Resultatet er, at alle ledere i dag er langt mere løsningsorienterede, end de var inden uddannelsesforløbet med Anders Moestrup.
”Når alle tager ansvar, laver vi færre fejl og får færre reklamationer, som ofte tager tid. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at arbejdet med ledergruppen vil slå igennem på alle relevante nøgletal”, siger Lars-Henrik Thorshauge.

Både erfarne og grønne ledere fik stort udbytte
Han mener, at efteruddannelsen af lederne har været så succesfuld blandt andet på grund af den atmosfære, undervisningen foregik i.
”Der har været et stærkt tillidsforhold mellem underviserne fra Moestrup og lederne fra første dag. Jeg tror, isen blev brudt inden for den første time. Der blev skabt et fortroligt rum, hvor ingen var bange for at udstille svagheder, og det er forudsætningen for at skabe forandringer. Alle har haft paraderne nede”, forklarer HR-chefen.
Han tillægger også tilrettelæggelsen af undervisning stor betydning for det samlede udbytte.
”I vores ledergruppe er der både meget erfarne folk og helt grønne ledere, men på grund af de mange øvelser og det lavpraktiske forløb lykkedes det at ramme hele gruppen. Kunsten er at få alle til at lære noget på det niveau, hvor de befinder sig – og det lykkedes helt tydeligt”, siger Lars-Henrik Thorshauge.
Han fremhæver samtidig, at lederne undervejs er kommet personligt tættere på hinanden undervejs. Det øgede kendskab giver en større forståelse af hinanden, som igen giver et markant bedre samarbejde i hverdagen i fabrikken i Faxe.