Om os

Konsulenter i Konsulenthuset Moestrup

Konsulenthuset Moestrup samarbejder med Center for Diplomledelse ved Jens-Erik Nonbo.
Samarbejdet omfatter udbydelse af kurser inden for diplomledelse, således at højere uddannede kan ansøge om SVU til videreuddannelse.

Anders Moestrup
Konsulent og Direktør
Fokus på Ledelse, Udvikling, Strategi og Rekruttering

Min oprindelige baggrund er uddannet Officer ved Den Kongelige Livgarde, hvor jeg fik mine egne ledererfaringer og afprøvede teorierne i praksis. Jeg havde også 3 år som lederudviklingskonsulent ved Forsvarets Center for lederskab (CFL), og har hele værktøjskassen at trække på. Jeg afholdt gennem 3 år Forsvarets ledertræningskurser og løste udviklingsopgaver i Forsvaret med fokus på ledelse og samarbejde.
I 2006 valgte jeg at blive selvstændig konsulent og har arbejdet med lederudvikling, strategi og organisationsudvikling lige siden.

I 2010 færdiggjorde jeg en 2-årig masteruddannelse i organisationspsykologi fra RUC som supplement til min oprindelige uddannelse. Jeg skrev masterafhandling om forandringsledelse, som stadig er et vigtigt element i vores udviklingsforløb og ledertræning.

Vi har stor erfaring fra både fra mange typer virksomheder, både private og offentlige, og er specialister i virksomhedsudvikling. Vi har stor erfaring i at etablere en enkelt og effektiv strategi og koble denne til konkrete handlinger og mål i hverdagen.

Vi har en unik adgang til en af verdens største ledelsestænkere, Ken Blanchard. Han har bl.a. skabt tænkningen omkring Situationsbestemt ledelse, et af verdens stærkeste ledelsesværktøjer. Vi er blandt de få konsulenter i Danmark, som har rettigheder til at arbejde med disse anerkendte og stærke værktøjer.
Vi har også et godt samarbejde med Århus universitet (Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse). Her kan vi trække på de nyeste teorier og forskning omkring ledelse til gavn for vores kunder.

Hos Konsulenthuset Moestrup ved vi, at de bedste resultater opstår i virksomheder, hvor der arbejdes mod et samlet fælles mål og medarbejderne trives. Derfor er det vigtigt for enhver strategi- og udviklingsproces at alle ledere og medarbejdere forstår deres egen rolle. I særlig grad er det vigtigt at alle medarbejdere inddrages i virksomhedens udvikling og forstår hvor vigtig den enkeltes rolle for at virksomheden når i mål.

Hvorfor indgå i et samarbejde med konsulenthuset Moestrup?

 • Vi er i øjenhøjde med dig og din organisation; vi taler et almindeligt sprog og træner dig i værktøjer, som kan anvendes med det samme.
 • Vi sætter os nøje ind i din organisation.
 • Vi har været konsulenter i snart 20 år og kender alt til udfordringerne i ledelse og samarbejde.
 • Vi anvender markedets bedste værktøjer til udvikling af dig og din organisation.
 • Vores kerneområder er lederudvikling, strategi, organisationsudvikling og rekruttering.

I de senere år har vi deltaget i forskellige rekrutteringsopgaver. Aktiviteterne omkring rekruttering er nu samlet i HR-Kompagniet.dk, hvor vi har specialiseret os i gruppen af mellemledere, specialister, projektledere og andre nøglepersoner. 

Evan Wedell Petersen
Konsulent
Varige adfærdsændringer som succesparameter
Henrik Gildberg
Konsulent
At skabe forståelse for et balanceret lederskab

Med konsulenthuset Moestrup får du:

 • Konkrete lederværktøjer som kan anvendes med succes med det samme
 • En professionel sparringspartner med mere end 20 års relevant erfaring med strategi, ledelse og organisationsudvikling, som støtter op om dine aktiviteter gennem en lang periode
 • Viden og metoder der får din virksomhed til at performe optimalt
 • Indsigt i, hvordan du som leder kan medvirke til at hele virksomheden arbejder ambitiøs mod det samme mål
 • En klar og ambitiøs strategi, ledsaget af en fokuseret og enkel handlingsplan
 • Værktøjer til at inspirere og motivere medarbejderne på tværs af virksomheden til at nå mål og opgaver
 • Et fornyet fokus på hele tiden at forbedre din virksomhed, dine leder og dine teams, så I sammen når dine mål for virksomheden

Vi støtter

image003
logo600-e1485388100335
Fond-logo-v2-1-300x300
julek