Strategisk Lederudvikling

Der skal være en rød tråd i virksomhedens strategi og daglige ledelse

Det er vores erfaring, at det er essentielt for at gennemføre en succesfuld strategi, at intentionerne bakkes op af den konkrete ledelse i hverdagen. Dette kræver naturligvis, at lederne er klædt på til opgaven og har en solid base af værktøjer og kompetencer, de kan trække på, når der opstår behov for det.

Derfor har vi med succes designet og gennemført strategiske lederudviklingsprogrammer for en række meget forskellige virksomheder.

Som vi ser det, er strategisk lederudvikling fundamentet for at opnå virksomhedens strategiske mål, f.eks. målsætningerne omkring kompetenceudvikling, trivsel og sygefravær. Herudover skal et godt lederudviklingsprogram skabe grundlag for et fælles ledelsessprog på tværs af organisationen, og samtidig give virksomhedens ledere en ramme til at forstå og diskutere ledelse og strategi i praksis.

Vi har designet og gennemfører bl.a. strategiske lederudviklingsprogrammer for BIOFOS og Haribo.

Model: Balance i ledelse

Som grundlag for vores flerårige lederudviklingsprogram bruger vi denne model til at afklare og tydeliggøre indsatsen.

Modellen kaldes ”Balance i Ledelse” og viser, hvordan ledere ofte står overfor en række dilemmaer, der alle kan trække i forskellig retning. Derfor er det vigtigt, altid at være bevidst om, hvad hovedopgaven egentlig er.

Hovedopgaven bør altså altid være i centrum for en leders overvejelser, men denne kan ændre sig over tid. Dertil vil der for de fleste ledere ofte opstå et dilemma mellem at balancere input (kommer der tilstrækkelig mange eller for mange opgaver ind) og output (leverer vi en tilstrækkelig god kvalitet og til rette tid). Et andet dilemma er balancen mellem en sikker og stabil drift på den ene side, og en god udvikling via gode udviklingsaktiviteter på den anden side.

I hjørnerne opstår modellens fire ledelsesfunktioner. I modellens øverste venstre hjørne handler det om at udvikle relationer. God ledelse skal håndtere og støtte menneskelige relationer, både internt og eksternt, for at skabe gode vilkår for medarbejdernes opgaveløsning.

I nederste højre hjørne handler det om at sikre resultater. Det kræver, at lederen viser viljestyrke, energi og vedholdenhed.

Modellens nederste venstre hjørne er stabilitetsfeltet. Her skal lederen fastholde stabiliteten, f.eks. ved at styrke professionalismen, kontinuiteten – og sørge for optimale strukturer. Så de erfaringer og den kvalitet, der allerede findes i organisationen, bevares og udnyttes.

Diagonalt overfor stabilitetsfeltet finder vi fornyelsesfeltet. Her skal lederen styrke udviklingen ved at tilpasse og forny virksomhedens metoder, så alle er klar til at møde forandrede krav og forventninger udefra.