Lederudvikling

Dygtige ledere gør en forskel

Vi ved, at ledelse er svært og kræver vedvarende træning og udvikling. Derfor har vi specialiseret os i at designe og afholde lederseminarer og lederworkshops med forskellige temaer, som naturligvis tilpasses virksomheden og dens konkrete behov og udfordringer. Desuden medvirker vi til at udvikle lederkompetencerne og lederstilen. Emner som kommunikation, motivation, forandringsledelse, innovation og lederrollen er ofte på programmet.

For at skabe ekstra kvalitet i aktiviteterne medtager vi ofte en passende mængde psykologi og typekendskab (typologi). Lederne får dermed nye værktøjer og bliver trænet i brugen af disse i hverdagen. Desuden måler og udvikler vi ledelse i virksomheden via det anerkendte og effektive værktøj LEA “Leadership Equity Assessment”.

Afspil video

Hvad kan vi ellers tilbyde?

Vækst via ledelse

”Vækst via Ledelse” er et unikt lederkursus og lederudviklingsprogram. 3 ud af 4 ledere føler sig fanget i den daglige drift. Er du en…

Aktiviteter

Skræddersyet lederudvikling God ledelse styrker virksomheden, og dette samspil er vi meget bevidste om. Når vi arbejder…

Lederudviklingsforløb

Der skal være en rød tråd i virksomhedens strategi og daglige ledelse Det er vores erfaring, at det er essentielt for at…