Hvad er en strategisk medarbejder?

En strategisk medarbejder er en medarbejder, der kender og forstår virksomhedens målsætninger og kan omsætte dem til resultater i samarbejdet med både andre kollegaer og i kontakten med kunderne. En strategisk medarbejder har evnen til at se og løse de problemstillinger, han eller hun møder i hverdagen, og har både initiativ, evne og lyst til at finde nye løsninger til gavn for virksomheden.


En strategisk medarbejder:

  • Tager selv initiativ til at løse opgaver, der harmonerer med virksomhedens strategi
  • Kan finde løsninger, der passer til kundernes behov og forebygger uhensigtsmæssige situationer
  • Træffer selvstændige beslutninger til gavn for kunderne og medvirker til højere kundetilfredshed
  • Indgår i midlertidige netværk og nye relationer på tværs af virksomheden
  • Kommunikerer klart med både kunder og kollegaer og kan håndtere utilfredse kunder
  • Kan spotte kundens behov og omsætte behovene til nye innovative eller forbedrede produkter
  • Kan nedbryde silo-tankegang og effektivt bidrage til en bedre bundlinie


Unikt koncept for udvikling af strategiske medarbejdere

Konsulenthuset Moestrups koncept for uddannelse og udvikling af strategiske medarbejdere er unikt og udviklet med assistance fra Roskilde Universitet (RUC) og Copenhagen Business School (CBS). Konceptet er med succes afprøvet i såvel private som offentlige virksomheder.

Virksomhederne oplever, at medarbejderne løfter sig fra et normalt medarbejderniveau til et fremtidsorienteret, kundeorienteret og innovativt niveau.

For medarbejderne betyder uddannelsen og udviklingen et kompetenceløft. Særligt oplever medarbejderne, at de bliver bedre til at kommunikere, til at skabe relationer, til at finde løsninger og til at sætte sig i kundens sted. Desuden giver uddannelsen og udviklingen medarbejderne et højere engagement, større jobglæde, mindre sygefravær og et bedre selvværd.

For virksomhedens teams er uddannelsen også et stort plus. Uddannelsen indeholder mange muligheder for forbedringer til det enkelte team, baseret på virksomhedens mål og teamets egne ønsker til et fremtidigt samarbejde på tværs af organisationen.

Udviklingen af strategiske medarbejdere giver også gode muligheder for at kombinere dette med innovative elementer, så innovation og forbedringer finder sted overalt i din virksomhed.

Vi tilpasser naturligvis konceptet til den enkelte virksomheds behov og strategi, og vi kommer gerne og fortæller om vores erfaringer.

© Konsulenthuset Moestrup | Strategisk medarbejder


 

Nedenfor kan du høre et lydklip fra P4 i forbindelse med Moestrups uddannelse af NKTs Strategiske medarbejdere

 

“De ansatte tager større ansvar – og produktionen kører bedre.
“Formålet har været at gøre alle medarbejdere bedre til at udføre deres arbejde og til at samarbejde blandt andet ved at give dem større kendskab til virksomheden. Og det har vi nået. Vi oplever, at rigtigt mange af vores ansatte har fået en helt ny interesse for deres arbejdsplads og er begyndt at tage mere ansvar”.

Peter Hem
Adm. Direktør, nkt cables


 

“Mange virksomheder arbejder med løbende forbedringer af de forskellige processer inden for salg og produktion. Men vi har en helt anden situation, hvis det handler om innovation. Når virksomheder sætter nye ting i gang for at finde løsninger til kunderne, er der ofte brug for en del analyse og kreative løsninger på nogle problemstillinger, og vores medarbejdere er blevet bedre rustet til at finde løsninger”.

Bent Jensen
HR manager, nkt Cables