Lederudvikling

Balanceret ledelse – et ledelseskoncept

At kunne balancere sin ledelsesindsats er en udfordring for de fleste ledere. Vores unikke model til at hjælpe den enkelte leder på en enkel måde at forstå vigtigheden af at kunne variere sin ledelsesindsat er vigtig.

Balanceret ledelse er grundlaget for at forstå ledelse i praksis. Lederne vil lære, at ledelse ofte handler om at tage stilling til dilemmaer. Og at de beslutninger, lederen skal træffe, tit vil være et kompromis mellem modsatrettede krav. Modellen fokuserer på den opgave, der skal løses. Opgaven er altid i centrum – og den løses ved at bruge 4 ledelsesfunktioner på en balanceret måde.

I modellens øverste venstre hjørne handler det om at udvikle relationer. Ledelse skal håndtere og støtte menneskelige relationer, både internt og eksternt – for at skabe gode vilkår for medarbejderne.

I nederste højre kvadrant handler det om at sikre resultater. Det kræver, at lederen skal mobilisere viljestyrke, energi og vedholdenhed.

Modellens nederste venstre kvadrant er stabilitetsfeltet. Her skal lederen fastholde stabiliteten, fx ved at styrke professionalismen, kontinuiteten – og sørge for optimale strukturer. Så de erfaringer og den kvalitet, der allerede findes i organisationen, bevares og udnyttes.

Diagonalt overfor stabilitetsfeltet finder vi fornyelseskvadranten. Her skal lederen styrke udviklingen ved at tilpasse og forny organisationens metoder – så alle er klar til at møde forandrede krav og forventninger udefra.

De 4 kvadranter – eller ledelsesfunktioner – skal alle ses i forhold til den opgave, der skal løses.

Kontakt os for yderligere information.