Strategiudvikling

At styrke tilliden – et unikt koncept

Hvad kan du bruge konceptet – At styrke Tilliden til?

Skab Tillid er en enkel og meget metode, som hjælper med at skabe eller genskabe tillid mellem mennesker. Workshoppen giver indsigt i, hvad vi selv gør, som bryder andre menneskers tillid og hvad andre gør, som nedbryder vores tillid.

Al forskning bekræfter, at gensidig tillid hos medarbejderne har mange positive sideeffekter. Bl.a.:

  • Forøget effektivitet (performance). Medarbejdere får større engagement, bliver bedre til at spørge andre til råds og får mere selvtillid bl.a. i forhold til selv at træffe beslutninger
  • Talenterne bliver. Medarbejdere som trives er tilbøjelige til at blive i virksomheden og omtale virksomheden positivt over for omgivelserne
  • Kreativiteten øges. Medarbejdere som har tillid til hinanden tør dele kreative tanker med hinanden og få sparring på nye tiltag
  • Samarbejdet styrkes. Kolleger og teammedlemmer hjælper oftere hinanden med at få færdiggjort projektet/arbejdsopgaven til tiden

Derfor giver det god mening at beskæftige sig med tillid. At få implementeret et “tillidssprog”, så man kan få talt om eventuelle tillidsbrud før det går hen og kommer til at “fylde” for meget og til sidst måske ende i en konflikt.
Konceptet Skab Tillid fokuserer på adfærd inden for kategorierne:

  • Kompetence
  • Troværdighed
  • Samhørighed
  • Pålidelighed

Ved at være helt konkret på den adfærd vi oplever, er det også er nemmere at tale om tillidsbrud.